เลือกหน้า

บริการจำลองไฟ

ให้บริการออกแบบและวางแผนการติดตั้งไฟ LED ที่ตรงตามความต้องการของคุณ ฟรี!

FREE LIGHTING DESIGN PLANNING

Bluetech ใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบจำลองการส่องสว่างของแสงจากหลอดไฟ โดยอิงจากค่า Watt ของหลอดไฟกับความสว่างที่เปล่งออกมา โดยตัวโปรแกรมสามารถกำหนดทิศทางของแสงได้ เมื่อใช้โปรแกรมจำลองการส่องสว่างแล้ว จะได้รายละเอียดต่างๆ อีกทั้งยังมีภาพ 3 มิติ (3D) สมจริง เพื่อใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจอีกด้วย

ความสามารถจำลองแสงไฟ:

 • การออกแบบแสงสว่างภายในโกดังสินค้า
 • การออกแบบแสงสว่างภายในโรงงานทั่วไป
 • ศูนย์การค้า (lobby)
 • สถานที่ที่ต้องการความถูกต้องของแสงสูง (High CRI >90)
 • การออกแบบแสงสว่างภายในศูนย์การประชุมต่างๆ
 • การออกแบบแสงสว่างภายในโรงยิม Fitness
 • การออกแบบแสงสว่างภายในศูนย์กระจายสินค้า
 • การออกแบบแสงสว่างสนามกีฬา ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง
 • การออกแบบแสงสว่างตามท้องถนน
 • สถานที่อื่นๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการใช้โปรแกรมจำลองแสงไฟ:

 • ง่าย มีประสิทธิภาพสูงในการวางแผนจำลองแสงไฟ ด้วยการออกแบบและจำลองด้วยโปรแกรม
 • อับเดรตข้อมูลแสงไฟและรายละเอียด ด้วยสินค้าของทางบริษัท Bluetech โดยตรง
 • สามารถประเมินจำนวนโคมไฟ กำลังวัตต์ที่ใช้ แสงสว่างที่ได้รับ และการใช้พลังงานโดยรวมได้
 • สามารถวางแผนการติดตั้งโคมไฟภายในอาคารและนอกอาคารได้

ทางบริษัท Bluetech หวังว่าจะช่วยให้คุณลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการออกแบบแสงสว่าง ด้วยการใช้โคมไฟ LED ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และยังเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการออกแบบอีกด้วย

GUARANTEED LIGHTING DESIGN RESULTS

ทีมงานออกแบบและจำลองแสงไฟจะช่วยให้การออกแบบแสงไฟของคุณง่ายขึ้น และได้เห็นสถานแสงผ่านการจำลองด้วยโปรแกรมก่อนนำไปใช้งานจริง อาทิเช่น ร้านค้าปลีก, โรงงาน, สภาพแวดล้อมที่สำนักงาน, สนามบิน และศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น LED Spotlight, LED high bay, LED Street light เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นแสงสว่างไม่สม่ำเสมอ หรือแสงสว่างน้อยเกินไป อีกทั้งยังสามารถคำนวณต้นทุนในการติดตั้งโคมไฟ เพื่อให้ได้แสงสว่างในระดับที่ลูกค้าต้องการ

SUBMIT REQUIREMENTS

ถ้าคุณสนใจให้เราออกแบบ และวางแผนการติดตั้งโคมไฟด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถให้คำปรึกษาได้ตามความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญ ฟรี!