เลือกหน้า

ABOUT US

บลู เทคโนโลยี แอลอีดี (BLUE TECHNOLOGY LED)

บริษัท บลู เทคโนโลยี แอลอีดี หรือเรียกสั้นๆว่า บลูเทค เราคือองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มวิศวกร คนไทย ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแอลอีดีใหม่ๆ ภายในประเทศไทย พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญและการบริการที่ครบวงจร ด้วยค่านิยมขององค์กร บลูเทค ที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐานและผลลัพธ์ที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตาม ท้องตลาด ส่งผลให้เราค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาสินค้าของเราจนบรรลุถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้า ทรงประสิทธิภาพ ทนทาน แต่ยังคงราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้คนไทยด้วยกันได้ใช้ของดี ที่มีคุณภาพจาก ฝีมือคนไทยกันด้วยกันเอง ลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ลดการใช้สินค้า ด้อยคุณภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศ และลดขั้นตอนความยุ่งยากในการรับประกันคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขาย ไม่ต้องรอส่งไปเคลมต่างประเทศ

ความหมายของ BLUE

ชื่อ บลู BLUE ความหมายของ Blue มาจาก LED สีน้ำเงิน เมื่อย้อนดูเทคโนโลยีของ LED จะทราบว่า LED ได้เกิดขึ้นและใช้งานมากว่า 70 ปี ในยุคนั้นสร้าง LED สีแดง เหลือง เขียว และส้ม เท่านั้น ยังขาดแต่เพียงสีน้ำเงิน ที่เป็นแม่สีสำคัญ และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้คิดค้นและสร้าง LED สีนำเงินจนเป็นผลสำเร็จ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเทคโนโลยี เมื่อ LED ครบทุกเฉดสี จอภาพ LED Full color ขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้น และที่สำคัญ LED สีน้ำเงินคือวัตถุดิบสำคัญของ LED สีขาว ที่ให้แสงสว่างและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมช่วยประหยัดพลังงานได้มหาศาล ดังนั้น Blue LED คือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี LED ที่ส่องสว่างใน ปัจจุบัน และอนาคต

วัตถุประสงค์

สร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้าน LED เพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศ ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า และที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นพัฒนาผลงานนักวิจัยคนไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมต่างประเทศ