เลือกหน้า

Guide of LED HID Equivalent

LED ทดแทน โคมไฟแบบเก่า (MH,HID) ประหยัดไฟกว่า 50%

เปรียบเทียบการเปลี่ยนโคมไฟแบบ 1 ต่อ 1 ด้วยโคมไฟของ Bluetech LED ที่ความสว่างใกล้เคียงกัน

HID LIGHT SYSTEM

[stat_counter icon=”Defaults-frown-o” icon_size=”50″ icon_color=”#f39c12″ icon_position=”left” counter_title=”120W HID” counter_value=”9600″ counter_suffix=”lm” speed=”3″ font_size_title=”40″ font_size_counter=”40″ counter_color_txt=”#f39c12″]

[stat_counter icon=”Defaults-frown-o” icon_size=”50″ icon_color=”#f39c12″ icon_position=”left” counter_title=”120W HID” counter_value=”9600″ counter_suffix=”lm” speed=”3″ font_size_title=”40″ font_size_counter=”40″ counter_color_txt=”#f39c12″]

[stat_counter icon=”Defaults-frown-o” icon_size=”50″ icon_color=”#f39c12″ icon_position=”left” counter_title=”120W HID” counter_value=”9600″ counter_suffix=”lm” speed=”3″ font_size_title=”40″ font_size_counter=”40″ counter_color_txt=”#f39c12″]

LED HID EQUIVALENT INTRODUCTION

คำถามแรกที่เรามักจะได้ยินจากลูกค้าคือ

– โคมไฟแบบ LED กี่วัตต์ สามารถแทนโคมไฟแบบเก่า (HID) ได้ที่กี่วัตต์ และโคมไฟแบบ LED ให้ความสว่างที่มากกว่าหรือไม่?

– โคมไฟแบบ LED วัตต์น้อยกว่าโคมไฟแบบเก่า (HID) มาก แต่จะได้ความสว่างที่เท่ากันหรือไม่?

  • เราจึงต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเทคโนโลยีของ LED ทำให้การใช้พลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นแสงได้มากถึง 180
    ลูเมน/วัตต์ ซึ่งมากกว่าโคมไฟ HID ที่ให้แสงสว่างแค่ 60 ลูเมน/วัตต์ เท่านั้น
  • สิ่งหนึ่งที่ตอบลูกค้าได้ดีคือว่าเราสามารถนำโคมไฟแบบ LED ที่มีการใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 3 เท่า แต่ให้ความสว่างมากกว่าเดิมด้วย

FEATURES OF LED TO HID LIGHTING SYSTEM.

• เปิดติดทันที
• ไม่มีเสียงและการสั่นสะเทือน
• ไม่มีสารปรอท
• อายุการใช้งานยาวนาน
• ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยลง
• ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นกระจก
• สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์เพื่อลด-เพิ่มแสง เพื่อการประหยัดพลังงาน

 

สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับโคมไฟ HID ขนาด 400W

โคมไฟแบบ HID นั้นสามารถให้ความสว่างได้มากถึง 30,000 ลูเมน แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ การสูญเสียแสงที่เกิดขึ้นเมื่ออายุการใช้งานโคมไฟแบบ HID เพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งการสูญเสียที่รูปร่างของตัวสะท้อนแสง และวัสดุที่ใช้ทำตัวสะท้อนแสงนั้น ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโคมไฟแบบ HID นั้นให้แสงสว่างรอบทิศทาง แต่โคมไฟแบบ LED นั้นให้แสงสว่างได้ในทางตรงเท่านั้น

โคมไฟแบบ HID (กระจายแสงรอบทิศทาง)

BLUETECH LED

[stat_counter icon=”Defaults-smile-o” icon_size=”50″ icon_color=”#2ecc71″ icon_position=”left” counter_title=”80W LED” counter_value=”10400″ counter_suffix=”lm” speed=”4″ font_size_title=”40″ font_size_counter=”40″ counter_color_txt=”#2ecc71″]

[stat_counter icon=”Defaults-smile-o” icon_size=”50″ icon_color=”#2ecc71″ icon_position=”left” counter_title=”80W LED” counter_value=”10400″ counter_suffix=”lm” speed=”4″ font_size_title=”40″ font_size_counter=”40″ counter_color_txt=”#2ecc71″]

[stat_counter icon=”Defaults-smile-o” icon_size=”50″ icon_color=”#2ecc71″ icon_position=”left” counter_title=”80W LED” counter_value=”10400″ counter_suffix=”lm” speed=”4″ font_size_title=”40″ font_size_counter=”40″ counter_color_txt=”#2ecc71″]

ประสิทธิภาพของแสงมีเพียง 70%

SAMPLE PRODUCT

ข้อดีของการใช้หลอด LED ในงานด้านแสงสว่าง

โคมไฟแบบ HID นั้นไม่สามารถส่งแสงที่กระจายรอบทิศทางนั้นไปในทางเดียวกับที่เราต้องการได้ทั้งหมด ผลก็คือการสูญเสียแสงที่เกิดขึ้นภายในโคมไฟนั่นเอง แต่สำหรับโคมไฟแบบ LED นั้นสามารถส่งแสงไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ด้วยการกระจายแสงของโคมไฟแบบ LED นั้นเป็นไปในทิศทางตรงเท่านั้น