เลือกหน้า

เปลี่ยนมาใช้ LED เพื่อประหยัดพลังงาน (ตอน 1)

LED แทนหลอดไฟได้อย่างไร

ด้วยเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถสร้าง LED ที่มีขนาดเล็ก, ประสิทธิภาพสูง, ผลิตง่าย,  อายุการใช้งานที่เหนือกว่า หลอดไฟทุกชนิดและมีกำลังวัตต์เพิ่มมากขึ้นพอที่จะส่องสว่างในพื้นที่ขนาดใหญ่ อย่างเช่นไฟส่องสว่างในอาคาร หรือสนามฟุตบอล ทำให้มั่นใจได้ว่า  LED ทำงานแทนหลอดไฟทั้งหลายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ประหยัดพลังงาน

พลังงานไฟฟ้าในโลกเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานมีมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมมนุษย์ การลดการใช้พลังงานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ แต่ไม่ใช่การปิดไฟให้มืด ทางออกคือเพียงแค่เราเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่กินไฟน้อยลงกว่า 80% แต่ยังคงให้ความสว่างเท่าเดิม โดยการใช้ LED ที่มีคุณภาพสูง

ตารางเปรียบเทียบกำลังวัตต์

ความสว่าง

ความสว่างของ LED ในปัจจุบันนี้ มีความสว่างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมองย้อนไปในปีหรือสองปีที่ผ่านมาความสว่างของ LED ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริงสักเท่าไรเพราะมีความสว่างพอๆ กับหลอดไฟทั่วๆไป แต่ปัจจุบันความสว่างของ LED ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของญี่ปุ่นที่ BlueTECH เลือกใช้นั้นมีความสว่างมากกว่าหลอดไฟทั่วๆไปกว่า 2.5 เท่า นั่นหมายถึงว่าเราสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 80% ที่ปริมาณแสงเท่าๆ กัน

สินค้าไฟส่องสว่าง LED

ตารางเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ

ความร้อน

ความร้อนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้แสงสว่างไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือ LED ซึ่งแน่นอนว่า LED ที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นให้แสงในปริมาณที่มากซึ่งพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงถูกเปลี่ยนเป็นแสง จึงเกิดความร้อนน้อยทำให้อุณหภูมิภายในห้องหรืออาคารไม่สูงเมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่นๆซึ่งเอื้อประโยชน์กับห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็น ทำให้ประหยัดไฟไปได้อีกต่อหนึ่ง

ตารางเปรียบเทียบความร้อนไฟชนิดต่างๆ