เลือกหน้า

เปลี่ยนมาใช้ LED เพื่อประหยัดพลังงาน (ตอน 2)

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งานของหลอดไฟเป็นปัจจัยที่แฝงในต้นทุนของระบบแสงสว่าง เพราะการที่หลอดไฟเสียหายขณะใช้งาน หรือเสียโอกาสในการใช้แสงสว่างอย่างเช่นการแข่งขันกีฬา LED ที่มีอายุการใช้งานมากถึง 100,000 ชั่วโมง จึงให้ความมั่นใจและลดค่าแรงในการบำรุงรักษาได้มาก ที่สำคัญคือระบบไดรเวอร์ของ  LED ต้องทนทาน ด้วยการออกแบบไดรเวอร์แบบพิเศษของ BlueTECH ที่การันตีการทำงานได้ 100,000 ชั่วโมงได้แน่นอน

ตารางเปรียบเทียบอายุการใช้งาน

ระบบสายไฟ

ระบบสายไฟเมื่อเราลดกำลังไฟฟ้าในระบบได้มาก ขนาดของสายไฟจึงไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดที่ใหญ่ ซึ่งจะประหยัดงบประมาณของระบบสายไฟไปมากกว่าครึ่ง

ตารางเปรียบเทียบราคาระบบสายไฟ

ปัญหาขยะและสภาพแวดล้อม

เนื่องจากหลอดไฟแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นชนิดหลอดไส้ทังเสตน ,ฟูออเรสเซนต์และเมทัลฮาไลด์ ต่างก็มีอายุการใช้งานที่สั้น รวมทั้งกระบวนการผลิตที่ต้องใช้สารเคมีและก๊าซอันตรายและใช้พลังงานในการผลิตสูง เมื่อหลอดไฟพวกนี้ชำรุดปัญหาการกำจัดขยะและมลพิษก็จะตามมา ต่างจาก LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 เท่า สามารถซ่อมแซมหรือรีไซเคิลได้ 100% จึงทำให้ไม่มีปัญหาด้านมลพิษที่มาจาก LED

สินค้าไฟส่องสว่าง LED

ตารางเปรียบเทียบมลพิษของหลอดไฟชนิดต่างๆ

ราคา

ถึงแม้ราคาของ LED ระยะแรกจะสูงกว่าหลอดไฟทั่วๆไป แต่เมื่อคิดถึงองค์ประกอบรวมทั้งระบบ อาทิเช่น ระบบสายไฟ,โครงสร้าง, ค่าซ่อมบำรุง, ค่าไฟฟ้า, ค่าเสียโอกาสในการใช้แสงสว่าง ทั้งหมดนี้จะทำให้ราคารวมทั้งระบบของ LED คุ้มค่ากว่า ระบบแสงสว่างแบบเดิมในระยะเวลาอันสั้น

ระยะเวลาในการเปิดติด

หลอดไฟแต่ละชนิดนั้นก็มีระยะเวลาในการเปิดติด ที่แตกต่างกัน ซึ่ง LED นั้นใช้ระยะเวลาในการเปิดติดแทบจะทันที

ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการเปิดติด