เลือกหน้า

หน่วยวัดปริมาณแสงในการใช้งานจริง

หน่วยวัดปริมาณ แสงในการใช้งานจริง

แสงสว่างเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่สามารถวัดปริมาณได้เหมือนพลังงานอื่นๆ แต่มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไป การวัดปริมาณแสงสว่างอาจจะออกมาในรูปความเข้มของการส่องสว่าง, ปริมาณเส้นแรงของแสงสว่าง หรืออยู่ในรูปปริมาณเส้นแรงของแสงสว่างต่อหน่วยพื้นที่ โดยรูปแบบของหน่วยการวัดที่นิยมใช้กับงานชนิดต่างๆ สามารถแยกได้หลายรูปแบบดังนี้

CANDELA

แคนเดลา (Candela, cd) คือหน่วยที่ใช้วัดความเข้มของการส่องสว่าง (luminous intensity) ที่ส่องไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แรงเทียน (Candle Power)

แคนเดลา (Candela, cd) ความเข้มของการส่องสว่าง เป็นแสงทิศทางเดียว

CANDELA/M2 , NIT

แคนเดลา/ตารางเมตร (Candela/m2, cd/m2)  เป็นหน่วยความเข้มของการส่องสว่างต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร หรือค่านี้ใช้เรียกอีกอย่างว่า Nit(nt) สำหรับค่า Candela , Candela/m2 , Nit มักใช้เรียกกำกับความสว่าง (Brightness) ของจอภาพ LCD หรือ LED ที่แสดงถึงความสว่างสูงสุดของจอภาพที่สามารถทำได้ โดยจอภาพชนิด LCD หรือ LED TV ( จอภาพ LCD ที่ใช้แบคไลต์เป็น LED ) จอพวกนี้มีค่าความสว่างอยู่ประมาณ 150 cd –500 cd หรือ150 Nit-500 Nit  เท่านั้น เพราะออกแบบมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แสงน้อย ในร่ม ไม่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ เพราะแสงรบกวนจากภายนอกจะทำให้จอภาพดูมืดไปทันที

จอ TV ทั่วไปให้ ความสว่าง (Brightness) 150 Nit-500 Nit  เท่านั้น

ในเมื่อความต้องการที่ต้องใช้งานจอภาพขนาดใหญ่ ในบริเวณที่มีแสงสว่างมาก อย่างเช่นสนามกีฬา ป้ายโฆษณาบนถนน หรือ ป้ายหน้าร้านหรือโชว์รูม จอภาพที่เหมาะสมควรจะเป็น LED Full Color จอประเภทนี้จะให้แสงโดยตรงจากเม็ด LED  ให้ความสว่าง (Brightness) สูงมากถึง 5,000 cd –10,000 cd หรือ5,000 Nit-10,000 Nit ความสว่างระดับนี้สามารถให้ภาพที่สวยงามในสภาพแวดล้อมที่แสงจ้า ได้อย่างสบาย ๆ

LED Full Color ให้แสงโดยตรงจากเม็ด LED ให้ความสว่าง (Brightness) สูงมากถึง 5,000 Nit-10,000 Nit

LUMEN

ลูเมน (Lumen, lm) คือหน่วยที่ใช้ในการวัดกำลังความสว่าง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux) คือค่าใช้วัดความสามารถของอุปกรณ์ส่องสว่าง ส่วนใหญ่จะใช้กับหลอดไฟชนิดต่างๆ หลอดไฟแต่ละหลอดจะมีความสว่างมากหรือน้อยก็ให้ดูจากค่านี้

สินค้าไฟส่องสว่าง LED

ลูเมน (Lumen, lm) คือผลรวมความเข้มของการส่องสว่าง

ลูเมน/วัตต์ (Lumen/Watt, lm/W)  หน่วยนี้เป็นหน่วยที่ชี้วัดแสงสว่างที่ออกมาจากหลอดไฟต่อกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไป ยกตัวอย่างเช่น ในหลอดนีออนให้ความสว่าง 2,880 lm ใช้กำลังวัตต์ 32W สามารถนำมาหาค่า ลูเมน/วัตต์ ดังนี้

หรือหากเทียบกับ หลอด LED ที่ให้ความสว่าง 2,880 lm ใช้กำลังวัตต์ 15.6Wสามารถนำมาหาค่า    ลูเมน/วัตต์ ดังนี้

จากสมการตัวอย่างจะสังเกตได้ว่า หน่วย ลูเมน/วัตต์ (lm/W) เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพความสว่างของหลอดไฟชนิดต่าง หากมีค่า
ลูเมน/วัตต์ (lm/W) สูง ก็ยิ่งให้แสงสว่างสูงและใช้ไฟฟ้าน้อยลง ประหยัดสุดๆ

LUX

ลักซ์ (Lux, lx) คือหน่วยที่ใช้วัดความสว่าง (I luminance) ต่อพื้นที่ หรือคิดเป็น ลูเมน/ตารางเมตร
โดยในปกติความสว่างตามสถานที่ต่างๆ นั้นได้มาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันเช่น จากหลอดไฟ ดวงอาทิตย์หรือแสงจากห้องข้างเคียง เป็นต้น ในทางปฏิบัติ จะมีการกำหนดค่าความสว่างที่เหมาะสม กับการใช้งานในสถานที่นั้น ๆ

ลักซ์ (Lux, lx) คือหน่วยที่ใช้วัดความสว่าง (I luminance) ต่อพื้นที่ หรือคิดเป็น ลูเมน/ตารางเมตร

ยกตัวอย่างสนามฟุตบอล ในระดับไทยพรีเมียร์ลีก ค่าความสว่างเฉลี่ยทั้งสนามต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 1,200 Lux เพื่อให้ผู้เล่นและผู้ชมมองเห็นได้อย่างชัดเจน จะใช้หลอดไฟชนิดใดหรือกำลังวัตต์เท่าไรก็ได้ โดยทั่วไปใช้หลอดไฟชนิด เมทัลฮาไลต์ 100 lm/W กำลังไฟฟ้า 360,000 วัตต์/สนาม แต่ถ้าใช้หลอดไฟ ชนิด LED ประสิทธิภาพสูง 184.1 lm/W กำลังไฟฟ้า 195,000 วัตต์/สนาม เท่านั้น

มาตรฐานความสว่างสนามฟุตบอลระดับไทยพรีเมียร์ลีก 1,200 Lux

ตารางค่าความสว่าง ที่เหมาะสมกับการมองเห็น