เลือกหน้า

มาทำความรู้จักหลอด DIP

DIP (ตอน 1)

จอภาพ LED ขนาดใหญ่แบ่งการใช้งานได้เป็นสองประเภท คือ ใช้งาน OUTDOOR และใช้งาน INDOOR ลักษณะการใช้งานของจอ LED ทั้งสองชนิด มีข้อแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งขนาดของจอภาพ สภาพภูมิอากาศ มุมมองใช้งาน การระบายอากาศ ระยะการรับชม ทำให้ผู้ออกแบบและผลิตจอ ใช้ LED ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่

OUTDOOR

LED Full color Display ชนิด OUTDOOR ระยะรับชมค่อนข้างไกล มากกว่า 10 เมตรขึ้นไป ต้องให้ความสว่างของภาพสูง(High Brightness)  เพื่อแสดงภาพที่ชัดเจนในเวลากลางวันที่มีแสง ธรรมชาติรบกวน และที่สำคัญที่สุดต้องทนทานกับสภาพแวดล้อม ทั้งแดดออกและฝนตก ดังนั้น LED ที่จะนำมาใช้ในจอภาพ ชนิด OUTDOOR ต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษสุด LED ที่ทำงานได้และเหมาะสมคือ LED แพกเกจ DIP ให้ความสว่างสูง ให้แสงได้ไกล และผลิตเพื่อกันน้ำได้ง่าย

สินค้าไฟส่องสว่าง LED

LED แพ็คเกจ DIP ลักษณะของ LED ชนิดนี้ มีขาที่ยาว LED แต่ละตัวให้แสงที่แตกต่างกัน ในหนึ่งจุด (Pixel) มีสี แดง เขียว และนำเงิน เป็นแม่สีของแสง มีกำลังสูงสามารถให้แสงในปริมาณที่มาก ระบายความร้อนได้ดี และเนื่องจากมีขาที่ยาวจากตัวทำให้เทกาวยางซิลิโคนเพื่อกันน้ำในตำแหน่งโคนขาได้ง่าย ทิศทางของแสงพุ่งไปข้างหน้าและด้านขางในแนวนอน ซึ่งถือว่าเพียงพอกับการใช้งานเพราะจอ LED OUTDOOR  มุมก้มและมุมเงยไม่มีความจำเป็นมากนัก

ลักษณะของ LED แพ็คเกจ DIP

ความล้ำหน้าที่แตกต่าง Logo BlueTECH

แน่นอนว่า LED แพ็คเกจ DIP มีข้อดีอยู่หลายด้านและเหมาะกับการนำมาทำจอภาพ แบบ OUTDOOR แต่ข้อด้อยก็มีในด้านของแพคเกจที่ไม่สามารถทำให้ผลิตจอ OUTDOOR ต่ำกว่ารุ่น P10 ได้ และการผสมสีที่แยกหลอดยังทำให้ระยะมองนั้นไกล

           Logo BlueTECH  มีสิ่งที่ดีกว่า ด้วยการใช้ LED แพ็คเกจ DIP ที่พิเศษกว่า ด้วยการรวม LED มีสี แดง เขียว และนำเงิน ในแพ็คเกจเดียวกัน เรียกว่า LED แพ็คเกจ DIP 3in1 ช่วยลดขนาดของ จุดภาพ (Pixel) ผสมสีได้ดีขึ้น ลดระยะการรับชม และสามารถผลิตจอภาพที่ละเอียดได้ในระดับ P6 ให้ภาพที่สวยคมชัด สามารถรับชมได้ดีทั้งระยะไกลและไกล ให้รายละเอียดภาพที่สมบูรณ์แม้ตัวอักษรขนาดเล็ก และยังคงการทำงานที่ทนทาน และแสงสว่างที่สามารถสู้แดดเมืองไทยได้อย่างสบายๆ

ลักษณะของ LED แพ็คเกจ DIP 3in1

การวางหลอด DIP 3in1 ในโมดูล

การวางหลอดในหนึ่ง Pixel ในรุ่น P6