เลือกหน้า

งาน “Green Energy Technology 2015”

บูธของบลูเทคได้ร่วมโชว์ศักยภาพประหยัดพลังงานที่ งาน “Green Energy Technology 2015” เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ในงานนี้กระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆในการอนุรักษ์พลังงาน นำไปสู่แนวการวิเคราะห์ เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งภายในบ้านอยู่อาศัยอาคารและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ